ΣΟΧ 1/2024 - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023 - 2024

Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 461/τΒ/14.2.20) και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών.

Από τον 1ο πίνακα που ακολουθεί θα προσληφθούν οι 14 ΠΦΑ που είχαν ανεργία ως βασικό προσόν για την μοριοδότησή τους και με υπολογιζόμενη την εμπειρία τους στα προγράμματα ΠΑγΟ και από τον 2ο πίνακα για ποσοστό 20% των θέσεων αυτών δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας και θα προσληφθούν 4 ΠΦΑ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

1. Τζούρος Κωνσταντίνος

26,99

2. Χαρπίδης Ιωάννης

26,74

3.Μπάρμπας Αναστάσιος

25,54

4.Αγιαννίδου Αναστασία

20,99

5. Μαυρίδου Σωτηρία

16,44

6. Δαρδανελιώτης Μιχάλης

12,27

7. Καλαϊτζής Στυλιανός

10,52

8.Ίσκος Αθανάσιος

8,86

9.Τσάκος Θεοφάνης

7,07

10.Τσαλικίδης Βασίλειος

7,03

11.Νίρλας Στυλιανός

3,98

12. Κουτσός Ηλίας

3,96

13.Βοτάρης Δημήτρης

   3,95

14.Μανουσαρίδου Σοφία

   3,48

15.Γεωργίου Νίκος

   3,46

16.Μωυσιάδου Ελισάβετ

   2,81

17.Μπαλάσκας Δημήτρης

   2,29

18.Κουτσούδη Στυλιανή

   2,22

19.Πούφλη Μαρία

   2,22

20.Καρακατσάνη Αναστασία

   2,20

21.Κάμτσης Εμμανουήλ

   2,15

22.Μπαμπαλή Ευανθία

΄   2,13

23.Αλμπάνη Αγγελική

   1,54

24.Εφραιμίδου Ευδοξία

   1,27

25.Κωτσόπουλος Μιχαήλ

   0,63

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

1. Χαρπίδης Ιωάννης

3.74

2. Μανουσαρίδου Σοφία

3,48

3. Δαρδανελιώτης Μιχάλης

3,47

4. Γεωργίου Νίκος

3,46

5. Τζούρος Κωνσταντίνος

3,29

6. Μωυσιάδου Ελισάβετ

2,81

7. Μπαλάσκας Δημήτρης

2,29

8.Τσάκος Θεοφάνης

2,27

9.΄Ισκος Αθανάσιος

2,26

10.Τσαλικίδης Βασίλειος

       2,23

11.Κουτσούδη Στυλιανή

2,22

12. Πούφλη Μαρία

   2,22

13. Καρακατσάνη Αναστασία

   2,20

14. Νίρλας Στυλιανός

   2,18

15. Κουτσός Ηλίας

   2,16

16. Βοτάρης Δημήτρης

   2,15

17. Κάμτσης Εμμανουήλ

   2,15

18. Μπάρμπας Αναστάσιος

   2,14

19. Μαυρίδου Σωτηρία

   2,14

20. Μπαμπαλή Ευανθία

   2,13

21. Καλαϊτζής Στυλιανός

   2,12

22. Αγιαννίδου Αναστασία

   1,79

23. Αλμπάνη Αγγελική

   1,54

24. Εφραιμίδου Ευδοξία

   1,27

25.Κωτσόπουλος Μιχαήλ

   0,63

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

 

 

Διαβάστηκε 438 φορές