Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «KΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ - ΘΕΟΤΟΚΙΑ» της 20/07/2022 με αριθμό πρωτ:16242  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» της 20/07/2022 με  αριθμό πρωτ:16444
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΛΑΚΚΑΣ - ΜΠΑΜΠΙΑΝΗ» ΤΗΝ 13, 14, 15/08/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2022» της κονότητας Αθύρων, με αριθμό πρωτ. 14919/04.07.2022.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Παρασκευής» της κονότητας Νέας Πέλλας, με αριθμό πρωτ. 14918/04.07.2022.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για 8 μήνες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων για απόδοση θέσης στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αγίας Κυριακής" στην Κρύα Βρύση, της επεξεργασίας και αξιολόγησης αυτών, προβαίνουμε στη…
Σελίδα 2 από 93