Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης   και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012  -…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτοσχολικών και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012 …
Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού διεθνούς διαγωνισμούγια τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το σχολικό έτος 2012-2013
ΕΡΓΟ "Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας" Προϋπολογισμός: 2.472.300,00  Ευρώμε αναθεώρηση και ΦΠΑ)  
ΕΡΓΟ "Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"       Προϋπολογισμός: 2.370.210,00 Ευρώ(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ. : 44672/13-07-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Κοινωνική Εργασία στο Δήμο Πέλλας

Τετάρτη, 01 Αύγουστος 2012
Η Ανάσα και Ζωή στην Πέλλα
Σελίδα 103 από 110