Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Γιαννιτσά 5/12/2011Αριθμ.Πρωτ:76233 ΑΔΑ: 456ΑΩΞΤ-ΨΤ4 Διαβάσετε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ >>
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. :76472/6-12-2011 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. :75116/29-11-2011 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. :75118/29-11-2011 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάμκος  προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης…
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει ότι Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, κατόπιν της υπ αριθμ.156/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη: κμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κοινοτικό…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ…
Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης του αριθμ. 163 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Δροσερού.
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ…
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ διακηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχων για την : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011…
Σελίδα 75 από 78