Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 11 οικοπέδου εμβαδού 339,31 τ.μ. στο αριθ. 87Ε Ο.Τ. της κοινότητας Γιαννιτσών.

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Αναμορφωμένα αποτελέσματα ΣΟΧ1/2021 του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη 1 (ενός) χειριστή μηχ/των έργου (καλαθοφόρου οχήματος) για 8 μήνες.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις