ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών)

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις