ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για την η χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας τεσσάρων (4) ετών δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (CPV: 34110000-1),

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  «ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ» της 8/05/2024 με αριθμό πρωτ: 11959/8-5-2024

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις