Κατόπιν της δημοσίευσης από Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης των προσωρινών πινάκων επιλέξιμων δομών ανά νομό της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ενημερώνουμε τις μητέρες νηπίων που σύμφωνα με την αρ. πρ. 1034/19-06-2012  της  Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (για ωφελούμενες μητέρες) επιθυμούν να εγγράψουν  τα τέκνα  τους σε Δομές  παροχής φροντίδας και φιλοξενίας με  συνέπεια τη  μη  καταβολή τροφείων ότι:

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου