ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 80222/2012 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 80221/2012 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 15/11/2012

Αριθ. Πρωτ.: 73354

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων (wc 2ου Λυκείου Γιαννιτσών)».

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αριθ. Πρωτ.71538/12

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ», ήτοι (α) Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος, (β) Συμπιεστής Απορριμμάτων - Αρ. Μελέτης 3/2011.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Σελίδα 1 από 2