Συνεδριάσεις ΔΣ

Παρακολουθήστε τις μαγνητοσκοποημένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.

Για ζωντανή παρακολούθηση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο, κατά την ώρα διεξαγωγής του Συμβουλίου.

https://www.youtube.com/channel/UCfvFLeB892hIJmf-QsdfUDg

Σελίδα 1 από 9