Βοήθεια στο σπίτι

Από το 1998 οι δημοτικές επιχειρήσεις όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Πέλλας ήταν φορείς υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς «Βοήθεια στο σπίτι» και από το 1999 του προγράμματος «Κοινωνική Μέριμνα». Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. ως η ενιαία δημοτική επιχείρηση του καλλικρατικού δήμου συνεχίζει την υλοποίηση τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων στο σπίτι με νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Τα προγράμματα λόγω της κοινωνικής προσφοράς έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των δημοτών. Συνολικά απασχολούνται 41 εργαζόμενοι (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, οικογενειακοί βοηθοί) και κατά το τρέχον έτος εξυπηρετούνται 730 ωφελούμενοι.

Διαβάστηκε 17408 φορές