Πρόγραμμα «Υγεία –Πρόνοια»

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πέλλας υλοποιείται  το  πρόγραμμα «Υγεία- Πρόνοια». Το πρόγραμμα αξιοποιεί μία κοινωνική λειτουργό που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής προς όλες τις ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα στις ευπαθείς. Μέχρι σήμερα εξυπηρετήθηκαν συνολικά 800 περιστατικά. Στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010 για παράδειγμα καταγράφτηκαν 72 νέοι εξυπηρετούμενοι, με εξατομικευμένη προσέγγιση και παρακολούθηση της πορείας τους με το εργαλείο της συνεδρίας.

Διαβάστηκε 17245 φορές