Σχολή Πληροφορικής της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Η Σχολή Πληροφορικής της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2005 (από την πρώην Δ.Ε.Π.Α.Γ.) σε συνεργασία με την Vellum Educational Services, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των εξετάσεων πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Cambridge, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε αυτούς που παρακολουθούν τα μαθήματα να γίνουν κάτοχοι του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής Cambridge International Diploma in IT Skills. Μέχρι σήμερα πάνω από 700 άτομα έχουν λάβει το πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο από τον Φεβρουάριο του 2006 έχει αναγνωριστεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., γεγονός που το καθιστά αποδεικτικό γνώσης Η/Υ στους διαγωνισμούς του δημοσίου καθώς και οπουδήποτε αλλού ζητηθεί.

 

Διαβάστηκε 14634 φορές