Υποστήριξη & Προώθηση της Απασχόλησης ΑμΕΑ

Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. υλοποιεί προγράμματα του ΟΑΕΔ «Νέες Θέσεις Εργασίας» για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Μ΄ αυτόν τον τρόπο η Επιχείρηση προωθεί και υποστηρίζει την απασχόληση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Διαβάστηκε 14420 φορές