Χρήσεις γης

Η συνολική έκταση του Δήμου Πέλλας, ανέρχεται σε 666,6 χιλ. στρέμματα, η οποία αποτελεί ποσοστό 26,6 % της συνολικής έκτασης του Νομού. Στην έκταση αυτή, οι βασικές κατηγορίες χρήσης γης είναι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις –αγραναπαύσεις με ποσοστό 74,8% και ακολούθως τα δάση με ποσοστό 16%, επί του συνόλου των εκτάσεων. Συνοπτικά, η κατανομή των χρήσεων γης στην περιοχή, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Διαβάστηκε 16268 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προστατευόμενες περιοχές