ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

τηλ.  2382022567


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

τηλ. 2382083227, φαξ 2382022294


ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

τηλ. 2382082945


ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ      

τηλ. 2382082944     


ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

τηλ. 2382083282

Διαβάστηκε 19860 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Τηλέφωνα ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. Τηλέφωνα Κ.Ε.Π. »