Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας.

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας. Πρόκειται για μία τρίκλιτη βασιλική που χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα.

Η εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πέλλας βρίσκεται στη βορειανατολική άκρη του χωριού. Πρόκειται για μία τρίκλιτη βασιλική που χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα. Το πυργοειδές κωδωνοστάσιο, το οποίο είναι ανεξάρτητο, βρίσκεται στη ΝΔ πλευρά της εκκλησίας και χτίστηκε το 1930. Η εκκλησία φέρει δύο εισόδους στη νότια και δυτική πλευρά, ενώ τα παράθυρα της διαμορφώθηκαν κατά τις επισκευαστικές εργασίες του 1950. Στο εσωτερικό δεν διατηρείται το παλιό δάπεδο με επιστρωμένες πλάκες το  οποίο έχει αντικατασταθεί με μωσαϊκά πλακάκια. Στη δυτική πλευρά, πάνω από τον πρόναο διαμορφώνεται ο γυναικωνίτης. Οι φορητές εικόνες του 19ου αιώνα, που διατηρούνται στο ναό υπενθυμίζουν στους πιστούς την παλαιότητα του.

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας.

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας. Η εκκλησία φέρει δύο εισόδους στη νότια και δυτική πλευρά.

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας.

Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πέλλας.

Διαβάστηκε 19219 φορές