Καταβολή ειδικού εποχιακού επιδόματος ΟΑΕΔ έτους 2011

Η υποβολή των αιτήσεων, ξεκινά την 16η-9-2011 και λήγει την 30η-11-2011.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση:

1.μέσω internet στη διεύθυνση  http://ait.oaed.gr/  Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 / Φόρμα Αίτησης Εποχιακού 2011 (Υπηρεσίες - άλλος χώρος ηλεκτρονικής πρόσβασης) ή
2.στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονή τους ή
3.στα  ΚΕΠ (απετείτε προσκόμιση απετείτε σχετικου δικαιολογιτικού όπως άδεια διαμονής σε ισχύ, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος κ.α)

Δικαιολογητικά, όπως τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος καθώς και οι ημέρες ασφάλισης των δικαιούχων από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, αναζητούνται και διαστρώνονται αυτεπάγγελτα από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν το αίτημά τους από άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, εκτός ΟΑΕΔ υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος (30/11/2011) να προσέλθουν στον ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους προκειμένου να επιδείξει το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας ή, προκειμένου περί υπηκόων τρίτων χωρών, την άδεια διαμονής, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, ή τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για την ανανέωση της άδειας διαμονής, και να υπογράψουν την αίτησή τους, διαφορετικά το αίτημά τους θεωρείται άκυρο και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

Διαβάστηκε 5633 φορές