ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΓΑ 2011

Η διαδικασία χορήγησης στους δικαιούχους των  Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού  Εκδρομικού Προγράμματος και δωρεάν παροχής βιβλίων  ξεκινάει την  Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011 μέσω των Κ.Ε.Π.

Το χρονικό διάστημα που θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση των δελτίων  κοινωνικού   τουρισμού   ξεκινά   από   την   παραλαβή  τους και   διαρκεί   μέχρι   τις  31-3-2012  των δελτίων   για   τα   προγράμματα   των   εκδρομών   και   μέχρι  τις  31-12-2011    της   δωρεάν  παροχής βιβλίων .

Οι   δικαιούχοι   μπορούν   να   ενημερώνονται  για το αν  κληρώθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ   www.oga.gr.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΜΟΝΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ     www.oga.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΓΑ: 2131519303-2131519233- 2131519304

Διαβάστηκε 5654 φορές