Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» εξαήμερων διακοπών (5 διανυκτ/σεων) του Ε.Ο.Τ. 2011 – 2012

Έναρξη  14 Ιουλίου.

Δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι  όλων των ταμείων (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, ΠΡΟΝΟΙΑ )   εκτός των
παρακάτω:
1)των ασφαλισμένων( ΙΚΑ) και (Ο.Γ.Α.).
2)όσων πήραν Δελτίο  Ε.Ο.Τ.  το 2010.

Δικαιούνται δελτίου κάθε χρόνο μόνο οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
Προϋποθέσεις
•    Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : 18.000€
•    Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : 31.000€
•    Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : 40.000€
•    Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται 1.500€.
Δικαιολογητικά σε   φωτοτυπίες  και  πρωτότυπα   ή  σε  έτοιμες  πρόσφατα  επικυρωμένες  φωτοτυπίες 
•    1. Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας του επιλεγμένου καταλύματος ΕΟΤ και απαραίτητα αριθμός σελίδας του
ηλεκτρονικού καταλόγου ΕΟΤ που βρίσκεται το συγκεκριμένο κατάλυμα
•    2. Βιβλιάρια ασθενείας (σελίδα με φωτογραφία και σελίδα  θεώρησης έτους)
•    3.Αστυνομικές Ταυτότητες
•    4. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2010 για εισοδήματα του 2009
     
ΠΡΟΣΘΕΤΑ  Ειδικά Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
•    Για τα προστατευόμενα μέλη φοιτητές πιστοποιητικό σπουδών ή  φοιτητική ταυτότητα
•    Οι αλλοδαποί   άδειας εργασίας και άδειας παραμονής
•    Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω με επίδομα Πρόνοιας ή Αναπηρίας θα προσκομίζουν το βιβλιάριο 

απορίας ή ασφάλισης
•    Όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση  θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης

υποβολής φορολογικής δήλωσης.
•    Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ που δεν τους γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΕΚ θα προσκομίζουν αντίστοιχη βεβαίωση.
•    Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν  τη κάρτα πολυτέκνων
•    Τα άτομα με αναπηρία  Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπή με το ποσοστό αναπηρίας.
•    ΓΙΑ  ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
 
Πληροφορίες
για τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται
1.    από το ίντερνετ: www.eot.gr & www.ermis.gov.gr

2.    Παράπονα-καταγγελίες ή διευκρινήσεις στον:

        ΕΟΤ  210 8707720 /// 8707707  &   1572

Διαβάστηκε 4454 φορές