Δελτία Θεάτρου του Ο.Γ.Α. έτους 2011 μέσω των Κ.Ε.Π.

Δωρεάν  παροχή  100.000 Εισιτηρίων Θεάτρου  από  Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 και μέχρι εξαντλήσεως. ΙΣΧΥΟΥΝ για τη θερινή θεατρική περίοδο 2011 και τη χειμερινή περίοδο 2011-2012.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι
3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
4. Επιζώντες (χήρες-ορφανά) που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ θεωρημένο και σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2009 και μετά) δεν δικαιούνται Δελτίου Θεάτρου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1. Βιβλιάριο Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών)
2. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόκομμα καταβολής εισφορών (προκειμένου να εισαχθεί ο Α.Μ. ΟΓΑ στην Αίτηση)
3. Αριθμός ΑΜΚΑ
4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Διαβάστηκε 5243 φορές