ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛ.Γ.Α

Έπειτα από το αριθ. 86/04-02-2012 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α –Υποκατάστημα Βέροιας και την αριθ. 60/03-04-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., «…χορηγήθηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημίας στον ΕΛ.Γ.Α. για τις καλλιέργειες σιτηρών που ζημιώθηκαν από τους παγετούς του χειμώνα 2012…». Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται μέχρι και 17-04-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία των Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Πέλλας.

 

Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α

Διαβάστηκε 4183 φορές