ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΓΑ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2012

Αιτήσεις  από  25η Απριλίου 2012 έως την 25η Μαΐου 2012.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, τα οποία θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα (σε ισχύ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Ενημερωτικό σημείωμα Συντάξεων ή Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών.

γ) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

δ) Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, χήρες ή και ορφανά, θα πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι όλα τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού  θα δοθούν στους δικαιούχους έπειτα  από κλήρωση του ΟΓΑ ενώ ΔΕΝ θα χορηγήσουν τα ΚΕΠ Δελτία Αγοράς Βιβλίων διότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα  προσέρχονται απευθείας  στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,  ΑΜΚΑ και την αίτηση συμμετοχής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξουσιοδότηση  είναι υποχρεωτική όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο.

Διαβάστηκε 18765 φορές