Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 30-04-2012

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 30-4-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ. μ. για να  συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας ( ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ).
 2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας.
 3. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΄΄Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας΄΄ από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011.
 4. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: ΄΄Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας΄΄ από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011.
 5. Ανανέωση προγραμματικής  σύμβασης για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας.
 6. Μείωση ή μη του ετήσιου μισθώματος αγροτεμαχίων του Δήμου Πέλλας.
 7. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού , εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών , που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011.
 8. Εκπροσώπηση του Δήμου Πέλλας στην ετήσια τακτική συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
 9. Αίτημα παραχώρησης της χρήσης του αριθμ. 646  χέρσου κοινού αγροτεμαχίου του αγροκτήματος οικισμού Ασβεσταριού από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Πέλλας, στον Δήμο Πέλλας για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δήμου Πέλλας.
 10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή κερκίδας στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Γαλατάδων.
 11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση κερκίδας στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Γαλατάδων.
 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση αγροτικών δρόμων.
 13. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης και παραλαβής της προμήθειας « Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Γιαννιτσών».
 14. Καταγραφή στοιχείων παραγωγών και αριθμού καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων δημοτικών εκτάσεων αγροκτημάτων του Δήμου Πέλλας για την καλλιεργητική περίοδο 2011 -2012.
 15. Χορήγηση νέων παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
 16. Χορήγηση αδειών  λειτουργίας  επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
 17. Ψήφιση δαπανών για συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάρια.
 18. Επικαιροποίηση της αριθμ. 201/2011 απόφασης του Δ.Σ Δήμου Πέλλας.
 19. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2012
 20. Διαγραφή οφειλών.
 21. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 22. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πέλλας.
 23. Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.
 • Εισηγητής του 1ου,2ου,5ου,6ου,7ου,8ου,14ου,και 23ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
 • Εισηγητής του 9ου,10ου,11ου,12ου και 13ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
 • Εισηγητής του 17ου,18ου,19ου,20ου,21ου  θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος.
 • Εισηγητής του 3ου θέματος η πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής κα Λαγομάτη Ηλιάνα.
 • Εισηγητής του 4ου θέματος ο πρόεδρος της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου.
 • Εισηγητής του 15ου και 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.
 • Εισηγητής του 22ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σικοβάρης Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Πασσαλής

Διαβάστηκε 4460 φορές