Εκλογές 2012 - Απόφαση Δ.Σ.

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της αριθμ. 5 /2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
Αριθ. Απόφασης  117/2012  

Περίληψη
«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών».

Διαβάστηκε 4370 φορές