Πρόσκληση στην 7η και 8η συνεδρίαση Δ.Σ. στις 31-05-2012

Σας καλούμε στην 7η και 8η συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 31-5-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ. μ. για την 7η συνεδρίαση και ώρα 20:00 μ.μ για την 8η συνεδρίαση, για να  συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ.:

7η συνεδρίαση:

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ 26/2012 και της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

Εισηγητής του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος

 

8η συνεδρίαση:

σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2012.
2)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Πλακόστρωση αύλειου χώρου και κατασκευή σκεπάστρων στο 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών , Α.Μ 71/2009.
3)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην γέφυρα της Τ.Κ. Δυτικού , Α.Μ 73/2010.
4)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Γιαννιτσών, Α.Μ. 7/2011.
5)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Κρύας Βρύσης, Α.Μ. 61/2011.
6)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Τ.Δ. Γιαννιτσών, Α.Μ. 2/2010.
7)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποδυτήρια Γαλατάδων , Α.Μ. 106/2010.
8)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή νέων τάφων στη δυτική πλευρά των κοιμητηρίων Αγίας Παρασκευής, Α.Μ. 49/2009.
9)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανέγερση αποδυτηρίων και κατασκευή περίφραξης στο Δ.Δ Αμπελιών, Α.Μ. 119/2009.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών, Α.Μ. 111/2008.
11)    Έγκριση ή μη απόφασης της Δ/ντριας της Τ.Υ του Δήμου Πέλλας , περί συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης , Α.Μ 1/2010.
12)    Ανταλλαγή τμήματος του οικοπέδου 236 με το οικόπεδο 212 της Τοπικής Κοινότητας Εσωβάλτων για την δημιουργία χώρου πρασίνου.
13)    Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος ( καφενείο) στην Τοπική Κοινότητα Λιπαρού του Δήμου Πέλλας.
14)    Εκμίσθωση δημοτικού κυλικείου που βρίσκεται στον Πλατανότοπο της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.
15)    Υποβολή κατάστασης – έκθεσης  υλοποίησης του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πέλλας
16)    Αναμόρφωση πρ/σμού  οικονομικού έτους 2012.
17)    Ψήφιση δαπανών για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
18)    Ψήφιση δαπανών για συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάρια.
19)    Χορήγηση νέων παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
20)    Διαγραφή οφειλών.
21)    Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.
Εισηγητής του 1ου, 13ου, 14ου, 17ου και 21ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής από το 2ο μέχρι και το 12ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 15ου, 16ου, 18ου και 20ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος
Εισηγητής του 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.        

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4236 φορές