ΤΕΛΟΣ 0,5 % - Ενημέρωση Επαγγελματιών

ΘΕΜΑ: Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κ.λπ.
ΣΧΕΤ. : Αρθρο 20 του Ν. 2539/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3756/2009.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3756/2009 και ισχύει, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην Περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος 0,5 %  & 5% στα ακαθάριστα έσοδα των :


Α) Σε κάθε είδους ,μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο , φαγητά, ποτά , καφές , αναψυκτικά , γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον σύμφωνα με την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή εκτός του καταστήματος .

Β) Ζυθοπωλεία και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας .

Γ) Καντινών.

Δ) Προκειμένου για νυκτερινά κέντρα , αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα ( καμπαρέ , ναίτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες , μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το παραπάνω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει λογαριασμό , ο οποίος υποχρεούται, να το καταβάλλει στο οικείο Δημοτικό Ταμείο  υπέρ του Δήμου.

Στο Δήμο Πέλλας με την αριθμ.1175023/3752/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ: 1200 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών από 1-1-2011  σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες (Δημοτικές Κοινότητες και Τοπικές Κοινότητες ) ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας των ακινήτων και συνεπώς όλες οι παραπάνω κατηγορίες καταστημάτων υπάγονται στο τέλος.

Μετά τα παραπάνω, σας  ενημερώνουμε η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την επιβολή του προαναφερομένου τέλους είναι υποχρεωτική.

Το αρμόδιο γραφείο εσόδων κάθε δημοτικής ενότητας , θα πρέπει να συντάξει καταστάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν με τραπεζοκαθίσματα, όπως στην εκδοθείσα άδεια αναφέρονται  και να προχωρήσουν στην ενημέρωση των καταστηματαρχών.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για τα εκτός σχεδίου καταστήματα  θα  αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο  για την ένταξη τους στο παραπάνω τέλος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε εφαρμογή μετά  από αποφάσεις των Δ.Σ. στις Δημοτικές Ενότητες Γιαννιτσών και Μ. Αλεξάνδρου.   

Ως προς τη διαδικασία απόδοσης του σχετικού τέλους σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ο υπόχρεος επαγγελματίας θα πρέπει να προσκομίζει αντίγραφο της δήλωσης του Φ.Π.Α. στο αρμόδιο γραφείο εσόδων  του Δήμου Πέλλας  καθώς και στα συναρμόδια τμήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, όπου θα αποδίδει το τέλος.   
                    

Διαβάστηκε 5709 φορές