Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση Δ.Σ. στις 5-09-2012

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου   Πέλλας  στις  5-9-2012   ημέρα    Τετάρτη  και  ώρα  20:00  για  να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Πλαγιαρίου , Α.Μ. 99/2010.
2)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Αξού, Α.Μ. 65/2011.
3)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αποπεράτωση ΚΑΠΗ Κρύας Βρύσης Α.Μ. 12/2007.
4)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ολοκληρωμένη παρέμβαση οδών – πεζοδρομίων – χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών.
5)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στο Τ.Δ Γιαννιτσών.
6)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή στέγης στο Δημοτικό Αναψυκτήριο ΄΄ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ΄΄ Γιαννιτσών, Α.Μ. 79/2011.
7)    Έγκριση ή  μη της ειδικής εντολής εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Μελισσίου, Α.Μ.34/2010.
8)    Έγκριση ή μη γραπτής εντολής εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ.Μελισσίου, Α.Μ. 34/2010.
9)    Έγκριση ή μη γραπτής εντολής εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου : Ολοκληρωμένη παρέμβαση 0δών- πεζοδρομίων- χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών.
10)    Γνωμοδότηση για αδειοδότηση σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας της ΟΤΕ Α.Ε στο κτίριο του ΟΤΕ Κρύας Βρύσης.
11)    Γνωμοδότηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας 3 ετών για την ανέγερση μονάδας μεταποίησης – συσκευασίας αγροτικών προϊόντων σε έκταση 4222 τ.μ. από το αριθμ. 2622 τεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Πέλλας.
12)    Αποδοχή ένταξης της πράξης « Τεχνική βοήθεια του Δήμου Πέλλας» στον άξονα προτεραιότητας 10 – Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής  Π.Κ.Μ – Π.Δ.Μ , του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης με πρ/σμό 50.000,00 €.
13)    Αίτηση του Αμπαρτσουμιάν Νικολάου του Αμπαρίκ για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος , με εξώδικο συμβιβασμό , για αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της Πράξης εφαρμογής επέκτασης Γιαννιτσών.
14)    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ. Παλαιφύτου.
15)    Προσκύρωση τμήματος 10-11-13-10 εμβαδού 1,5 τ.μ δημοτικής οδού , σε οικόπεδο επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Γιαννιτσά , ιδιοκτησίας Χρυσούλας Διούδη.
16)    Έγκριση διενέργειας προμηθειών από το Δ.Σ , σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010 ( Ελ. Συν. Τμήμα 7 Πράξη 33/2012).
17)    Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης
18)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2012.
19)    Διαγραφή οφειλών.
20)    Κατάργηση συνδρομών δελτίων και περιοδικών.
21)    Ψήφιση δαπανών για την εκδήλωση της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2012.
22)    Ψήφιση δαπανών για την εκδήλωσης της 14ης Σεπτεμβρίου 2012.
23)    Ψήφιση πιστώσεων για αθλητικές εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου 2012.
24)    Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
25)    Έγκριση της αριθμ. 11/2012 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας που αφορά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας – γραφείου του καταστήματος της Δ.Κ. Πέλλας στο Α.Π.Θ.
26)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
27)    Χορήγηση αδειών  ίδρυσης και λειτουργίας  επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
28)    Ψήφιση πιστώσεων και επέκταση δικτύου φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
29)    Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 22ου,23ου,25ου,28ου και 29ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 14ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου

Εισηγητής από το 15ο μέχρι και το 20ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος.

Εισηγητής του 21ου και 24ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

Εισηγητής του 26ου και 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.


                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                                ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Ευχαριστούμε για την συνεργασία
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστηκε 4103 φορές