Γραφείο Αλλοδαπών - Διαδικασία Προγραμματισμού για μετακλήσεις εποχιακού χαρακτήρα και με σχέση εξαρτημένης εργασίας για το έτος 2013

Οι Εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον προγραμματισμό για το έτος 2013 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Από το Γραφείο Αλλοδαπών του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 3039 φορές