Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 28-12-2012 - ώρα 19:30

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-12-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 25/76, 426/76, 1080/1980, 1828/89, 2502/97, 2539/97 για το έτος 2013.
2)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, των χρησιμοποιουμένων για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25     παρ 3 του Ν.1828/1989 για το έτος 2013.
3)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) εντός της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 για το έτος 2013.
4)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αξίας ακινήτων που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός ( περιοχές εκτός σχεδίου Δημοτικών κα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου).
5)      Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων , οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
6)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων ή οδών επί καταλήψεως αυτών υπό των ανοικοδομούντων υλικών.
7)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους υπό αντλιών καυσίμων
8)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους 0,5% και 5% σε καταστήματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης οικισμών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου , στις οποίες δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997.
9)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους διαφήμισης.
10)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας  δημοτικών εκτάσεων.
11)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων.
12)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τρόπου χρήσης βοσκών και προσδιορισμό του δικαιώματος βοσκής.
13)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή δικαιώματος χρήσης βυτιοφόρου.
14)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή δημοτικού δικαιώματος λόγω επανακατασκευής φθαρμένων οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων.
15)    Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υπαγωγή του Δήμου Πέλλας στη διάταξη του πρώτου άρθρου , παρ.Γ5.1 του Ν.4093/2012
16)    Έγκριση της αριθμ. 93/2012 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την τροποποίηση του αριθμ. τεύχος Β΄722/29-4-2012 ΦΕΚ της ΔΗΚΕΠΑΠ.
17)    Έγκριση της αριθμ. 103/2012 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την έγκριση νομιμότητας πρόσληψης προσωπικού , σύμφωνα με την αριθμ. 45015/2012 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.
18)    Αίτηση του Χατζηιωακειμίδη Λαυρέντη του Ιωακείμ για αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Γιαννιτσών.
19)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Διάνοιξη και αμμοχαλικόστρωση των οδών Λυσία – προέκταση Αναπαύσεως και Απόδημου Ελληνισμού, Α.Μ. 43/2009.
20)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Πεζοδρόμηση του δρόμου από σχολείο προς αντλιοστάσιο Τριφυλλίου, Α.Μ. 114/2009.
21)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή αντιπλημμυρικού δικτύου Δ.Δ., Α.Μ 12/2009.
22)    Έγκριση ή πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Φιλίππου και Φιλιππουπόλεως Γιαννιτσών, Α.Μ. 25/2011.
23)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση του Πύργου του Ρολογιού και χρήσης του ως χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Α.Μ. 98/2008.
24)    Έγκριση ή μη παράτασης  περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου:  Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης  οδών – πεζοδρομίων – χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών.
25)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Μελισσίου, Α.Μ. 34/2010.
26)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων και ακινήτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
27)    Χορήγηση  παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
28)    Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησής του.
29)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2012
30)    Παράταση συμβάσεων προμηθειών.
31)    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πέλλας στην Ενδοπεριφερειακή – Διαδημοτική συνεργασία « Στις ρίζες του Μεγάλου Αλεξάνδρου» για την προβολή των αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής.
32)    Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
33)    Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 26ου, 32ου και 33ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
  • Την εισήγηση από το 1ο μέχρι και το 15ο θέμα η Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
  • Εισηγητής του 16ου και 17ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κα Λούσπα Ερασμία.
  • Εισηγητής από το 18ο μέχρι και το 25ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
  • Εισηγητής του 28ου,29ου, 30ου και 31ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος
  • Εισηγητής του 27ο υθέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.


                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                                 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4542 φορές