Ανακοίνωση - Πρόσκληση Α.Π.8294

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ       

Γιαννιτσά,  18/02/2013
Aριθμ.πρωτ. 8294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε  το με αρ. πρ. 369/24-01-2013 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού για γνωμοδότηση που αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : «Ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς τη μηχανολογική και κτιριακή επέκταση της δραστηριότητας Εργοστάσιο κονσερβοποιίας φρούτων με μονάδα καύσης απορριμμάτων της εταιρείας Πρόδρομος Παυλίδης Α.Ε που είναι εγκατεστημένη στο 2ο χιλ. της Ε.Ο. Γιαννιτσών - Εδέσσης» και καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 08-02-2013 μέχρι και 10-03-2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 τηλ.  23823 50818  (κ. Σαλονικίδου Ελευθερία).

        Ο Δήμαρχος

    Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4727 φορές