Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8-3-2013

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα  πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα συνεδριάσεων 2ου ορόφου - στις  8 του μήνα  Μαρτίου έτους 2013  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87)

1.    Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής ποιότητας Ζωής.

2.    Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας ή μη  κατ/τος υγειον. ενδιαφέροντος <ΚΑΦΕΝΕΙΟ επωνυμία 20.000>

3.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθ. 45109/2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κατ/τος <Ψαροταβέρνα > του   Θεοχάρη  Αλέξανδρου.

4.    Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (Κατ/μα – ΔΟΥΜΟΥΧΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-τ.κ. Δροσερού)

5.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (κατ/μα –ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΠΙΤΣΑΡΙΑ με παρασκευαστήριο -τ.κ. Καρυώτισσας)

6.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (κατ/μα  Ευθυμιάδη Γεωργίου–ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – τ.κ. Ακρολίμνης)

7.    Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (Κατ/μα – ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ–ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-τ.κ. Αθύρων )

8.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ–τ.κ
Αραβησσού.

9.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ- ΨΙΛΙΚΑ -ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΗ – τ.κ  Αξού.

10.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Μυτηλιναίου Ευδοκίας- Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων και ποτών – τ.κ  Ν. Πέλλας.

11.    Μελέτη κυκλοφοριακών επεμβάσεων – ρυθμίσεων στο Δήμο Πέλλας.

12.    Κυκλοφοριακή μελέτη οδού Παπανδρέου.

                                                                                         Ο Πρόεδρος


                                                                                 Κων/νος  Δεληγιαννίδης

Διαβάστηκε 3696 φορές