Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 23-5-2013, ώρα 19:30

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 23-5-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Συζήτηση για το περιβάλλον και για την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου.
2)    Πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2013.
3)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Συνδέσμου 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών για την υλοποίηση της πράξης: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαάθεσης απορριμμάτων της 3ης Δ.Ε Ν. Πέλλας  και καθορισμός του τρόπου υλοποίησης.
4)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση του Μαυσωλείου Εβρενόσογλου στα Γιαννιτσά και επανάχρησή του , ως εκθεσιακού χώρου , Α.Μ. 153/2004.
5)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Γιαννιτσών, Α.Μ 7/2011.
6)    Έγκριση ή μη οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για το πακέτο Α΄- Υπολογιστές , μηχανές γραφείου, συσκευές ήχου και εικόνας, πακέτο ΙΑ΄- Εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης της προμήθειας με τίτλο « προμήθεια εξοπλισμού σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Πέλλας».
7)    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος , αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2013 , εξειδίκευση  πίστωσης ,για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Κυρίλλου Μεθοδίου- Ολυμπιονικών και Σουμελά Δ.Ε Γιαννιτσών, Α.Μ. 11/2013.
8)    Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών πέριξ του Ο.Τ 195  της Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης .      
9)     Αποδοχή των ιδιωτικών συμφωνητικών – χρησιδανείων που αφορούν την παραχώρηση τμήματος 30 τ.μ αγροτεμαχίων από ιδιώτες στο Δήμο Πέλλας.
10)    Αποζημίωση 74,83 τ.μ ( Ο.Τ 87Α) από το Δήμο Πέλλας της ιδιοκτησίας του Αγιαννίδη Κυριάκου του Αναστασίου.
11)    Αποζημίωση 487,40 τ.μ. ( Ο.Τ 63) από το Δήμο Πέλλας της ιδιοκτησίας του Λάλα Αναστασίου του Χρήστου και Λάλα Γεωργίου του Χρήστου.
12)    Αποζημίωση 176,11 τ.μ. ( Ο..Τ 470) από το Δήμο Πέλλας της ιδιοκτησίας του Ιορδανίδη Ιορδάνη του Λαζάρου.
13)    Επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων των χρησιμοποιουμένων για κατοικία ή για άσκηση επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του Ν. 1828/89 για το έτος 2013.
14)    Καθορισμός τρόπου χρήσης βοσκών και προσδιορισμός του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013.
15)    Διαγραφές οφειλών.
16)    Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
17)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
18)    Υποβολή έκθεσης – κατάστασης υλοποίησης  πρ/σμού  Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Πέλλας.  
19)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2013.
20)    Ψήφιση δαπανών μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
21)    Ακύρωση του ανοιχτού διεθνούς διαγωνσιμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και πιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας, έτους 2013 ( αριθμ. διακήρυξης 671/4-1-2013).
22)    Έγκριση προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2013 μέχρι 30-6-2014 ( Α.Μ. 9/2013 πρ/σμός: 1.561.675,65 €).
23)    Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων από 1-7-2013 μέχρι 30-6-2014 ( Α.Μ. 13/2013 , πρ/σμός: 209.517,55 €).
24)    Έγκριση προμήθειας χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας , έτους 2013 ( Α.Μ. 14/2013, πρ/σμός: 48.216,00 €).
25)    Έγκριση προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας , έτους 2013 ( Α.Μ. 3/2013 ,πρ/σμός: 46.444,80).
26)    Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
27)    Κατάργηση και χορήγηση νέας  παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.
28)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 2ου, 26ου και 28ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος
  • Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 9ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
  • Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 25ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
  • Εισηγητής του 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 4381 φορές