Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα "Υποδομές" της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόσπασμα
       Από το πρακτικό της αριθμ. 8 /2013  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
Αριθ. Απόφασης  167/2013  

Περίληψη

 « Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα "Υποδομές" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της πράξης : Κατασκευή δύο (2) μηχανικών χώρων στάθμευσης στα Ο.Τ. 85 και 43Α » 

Στα  Γιαννιτσά και στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας  σήμερα  19 Ιουνίου   2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας  σε  συνεδρίαση μετά  από  την  αριθμ. 36553/14-6-2013 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ  που δόθηκε χωριστά σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο και προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65,67,68,69 και 70 του  Ν. 3852/2010 για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ.
         
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Αμπεριάδης Νικόλαος  2) Ανδρεάδης Γεώργιος  3) Ασλανίδης Απόστολος  4) Αρνάκης Τιμόθεος  5) Βασιλειάδης Βασίλειος  6)  Δεληγιαννίδης Κων/νος  7) Ελευθερίου Γεώργιος   8) Καζαντζίδης Σωκράτης 9) Καραμπατζάκης Αντώνιος  10) Κωβαίος Κων/νος  11)  Λαγομάτη Ηλιάνα  12) Λούσπα Ερασμία 13) Μαντζούκη Μαρία 14)  Ξηρός Βασίλειος , πρόεδρος Δ.Σ  15) Ξανθόπουλος Γεώργιος  16) Ουραηλίδης Χαράλαμπος  17) Παντελίδης Κυριάκος  18) Παπαδημητρίου Δημήτριος 19) Παπαδόπουλος Κων/νος του Γεωργίου  20)  Παπανικολάου Νικόλαος , 21) Πασσαλής Χρήστος  22) Σικοβάρης Βασίλειος 23) Σκαπέρδας Γεώργιος  24) Στεργιούλας Δημήτριος  25) Τοπάλογλου Στέφανος  26) Τόσιος Γεώργιος  27) Τσίτσος Νικόλαος  και  28) Φάκκας Απόστολος .   
                                                                                                                                      
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Aϊβαζίδης Ιωάννης 2)  Ανδρεάδης Ευστάθιος  3) Μηλώσης Φίλιππος 4) Μουχτάρης Σαράντης 5) Παπαγεωργίου Γεώργιος  6) Παναγιωτίδης Μιχαήλ  7) Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου  8) Παπαδόπουλος Γεώργιος  9) Ρουσοπούλου Αικατερίνη 10) Σαμόπουλος Νικόλαος 11) Σίσκος Χρήστος  12) Χατζηηλιάδης Πέτρος και 13) Ψαρράς Ευστράτιος   , οι οποίοι  αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση.
                                                                                                                                     
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι από τα 41 μέλη του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα  είκοσι οκτώ (28), άρχισε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Τσαλκιτζής Πολυχρόνης , υπάλληλος του Δήμου Πέλλας  για την τήρηση των πρακτικών.
 
Ο πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης , είπε ότι ο Δήμος Πέλλας προτίθεται να καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα "  Υποδομές " της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της πράξης : Κατασκευή δύο (2) μηχανικών χώρων στάθμευσης στα Ο.Τ. 85 και 43Α.  

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Στην πόλη των Γιαννιτσών υπάρχει έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα και τα μέτρα που έχουν παρθεί κατά καιρούς δεν έχουν φέρει τα ποθητά αποτελέσματα.
Κάθε οικογένεια έχει έως και δύο  αυτοκίνητα και το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στην πόλη και τις πρωϊνές και τις βραδινές ώρες είναι τεράστιο.

Η δημοτική αρχή του 2003-2006 έκανε προσπάθεια για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου και η προσπάθειά της δεν ευοδώθηκε , δεδομένου ότι η τελευταία Καποδιστριακή διοίκηση του Δήμου Γιαννιτσών 2007-2010 δεν προχώρησε στην κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ , αλλά θεώρησε καλύτερο στην ανάπλαση και ανακατασκευή του πάρκου του Αγίου Γεωργίου.

Σήμερα βρισκόμαστε στην καλύτερη συγκυρία , αφού έχουμε τελειώσει με όλες τις διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και μας δίνεται η δυνατότητα για απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή υπόγειου μηχανικού πάρκινγκ στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου.

Για να αναδείξουμε τα ιστορικά μνημεία του κέντρου και να αναβαθμίσουμε την πόλη των Γιαννιτσών θα πρέπει πρώτα να φύγουν τα διπλοπαρκαριμένα αυτοκίνητα από το κέντρο, μετά να γίνει η ανάπλαση του κέντρου ( πεζοδρόμια, παιδικές χαρές , ποδηλατόδρομοι κ.α) με ήπια κυκλοφορία χωρίς καυσαέριο προσελκύοντας επισκέπτες στο ιστορικό κέντρο της πόλης , δίνοντας ταυτόχρονα μια ταυτότητα στην πόλη των Γιαννιτσών.
Τολμούμε να κάνουμε αυτό που δεν έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου , χωρίς να αιφνιδιάζουμε κανένα, έχοντας κάνει ήδη διαβουλεύσεις με τους κατοίκους της περιοχής πέριξ του πάρκου του Αγίου Γεωργίου.

Προτείνουμε λοιπόν: 1)  την κατασκευή ενός υπόγειου μηχανικού πάρκινγκ 125 θέσεων στο Ο.Τ 85  στη βόρεια πλευρά του πάρκου του Αγίου Γεωργίου συγκεκριμένα σε  έκταση ενός στρέμματος με την βεβαιότητα ότι το υπέργειο κομμάτι θα γίνει όπως είναι και σήμερα.

Η χρήση γης σύμφωνα με το Γ.Π.Σ  μας επιτρέπει να γίνει εκεί το υπόγειο πάρκινγκ και 2) την κατασκευή ενός υπέργειου μηχανικού πάρκινγκ στο Ο.Τ. 43Α    100 θέσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής .   
Το ποσοστό χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι 95% .
Βλέποντας λοιπόν στο μέλλον προτείνω να υπερψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραπάνω πρότασή μας.

Ο Δ.Σ κ. Παπανικολάου Νικόλαος είπε τα εξής:
Φέρνοντας σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την πρόταση δείχνετε ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.

Η Διοίκησή μας κατηγορήθηκε για την ανάπλαση του πάρκου του Αγίου Γεωργίου που προχωρήσαμε και κατασκευάσαμε.
Έπρεπε να το κάνουμε αυτό να αναπλαστεί το πάρκο, κόβοντας δένδρα 70 χρονών και πάνω για να μην γίνει  χώρος ναρκομανών η περιοχή.

Η σημερινή δημοτική αρχή όμως  έχει απαξιώσει το πάρκο του Αγίου Γεωργίου , αφού παραμένει στην κατάσταση που το άφησε η δική μας δημοτική αρχή, χωρίς να έχει σήμερα παιδική χαρά, σιντριβάνι και φωτισμό εδώ και δύο χρόνια.
Εσείς μας κατηγορούσατε ότι κόψαμε δένδρα για να το αναπλάσουμε, σήμερα εσείς που προτείνετε την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ , δεν θα κόψετε δένδρα;
Το πάρκο δεν έχει  τελειώσει ακόμη η ανάπλασή του και θα το ξανασκάψουμε.

Είναι άλλο το συγκοινωνιακό πρόβλημα και άλλο το πρόβλημα της στάθμευσης. Το συγκοινωνιακό λύνεται με διανοίξεις οδών , με μονοδρομήσεις,  με κόμβους , δεν λύνεται με την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, προχωρήστε την ελεγχόμενη στάθμευση ( αν και δεν λειτούργησε σωστά αυτά τα δύο χρόνια) και στην περιοχή του πάρκου .

Μας κάνατε μια γενική τοποθέτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα , χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει μελέτη, αν έχετε συμβουλευτεί ειδικούς , ποιος θα το λειτουργήσει , από ποια χρηματοδότηση και τόσα άλλα ερωτήματα που μπορούμε να σας κάνουμε.
Νομίζω ότι είπατε σαν παράταξη, αφού δεν κάναμε τίποτα αυτά τα δύο χρόνια στην πόλη των Γιαννιτσών να κάνουμε και εμείς κάτι για την πόλη.
Αυτό που κάνατε στη σύσκεψη με 25 κατοίκους της περιοχής, δεν ήταν διαβούλευση και μάλιστα οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν αντίθετοι με την κατασκευή του πάρκινγκ.

Δεν βλέπω τον λόγο να καταστρέψουμε ένα μέρος του πάρκου για να το κάνουμε υπόγειο πάρκινγκ, περιβαλλοντικά ποια θα είναι η χρησιμότητά του;
Συμφωνώ μόνο με την κατασκευή του υπέργειου μηχανικού παρκινγκ στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Η πρότασή σας χτυπά τον πυρήνα της δικής μας πολιτικής που είναι  περισσότερο πράσινο στην πόλη, περισσότερες παιδικές χαρές στην πόλη των Γιαννιτσών  

Ο Δ.Σ κ. Αρνάκης Τιμόθεος παίρνοντας τον λόγο έθεσε διάφορες ερωτήσεις και ήθελε απαντήσεις όσο αναφορά: α)  αν δηλ. το Γ.Π.Σ Γιαννιτσών αναφέρει ότι μπορεί να κατασκευαστεί πάρκινγκ στην περιοχή του πάρκου του Αγίου Γεωργίου, β) αν έχετε λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται για την κατασκευή υπόγειου πάκρινγκ και γ) αν έχετε επιστημονική γνωμοδότηση για να υποβληθούν οι προτάσεις.

Ο Δ.Σ κ. Ξανθόπουλος Γεώργιος είπε ότι δεν μας είπατε ποιος θα  λειτουργήσει αυτό το υπόγειο πάρκινγκ και με ποια τιμή θα λειτουργεί.
Ήδη στα 100 μέτρα στην περιοχή της Κηφισιάς  υπάρχει ιδιωτικό πάρκινγκ και η πληρότητά του είναι 25%, ποιος μας λέει ότι θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο υπόγειο πάρκινγκ.
Θέλουμε πάρκινγκ, ας φτιάξουμε το πάρκινγκ της 20ης Οκτωβρίου που είναι λίγα μέτρα πιο κάτω και να επεκτείνουμε την ελεγχόμενη στάθμευση και στην περιοχή του πάρκου του Αγίου Γεωργίου.

Ο Δ.Σ κ. Παπαδημητρίου Δημήτριος ρώτησε αν υπάρχει σχέδιο ,αν έχετε έλθει σε επαφή με την ομάδα των ειδικών επιστημόνων που συνέταξε την κυκλοφοριακή μελέτη που βρίσκεται στην Τ.Υ του Δήμου , αν υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας. Αυτά πρέπει να μας πείτε πρώτα και μετά να προχωρήσουμε στην κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ και όχι να ξεκινάμε γενικά και αόριστα.

Ο Δ.Σ κ. Αρνάκης Τιμόθεος αφού δόθηκαν  κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά του πήρε τον λόγο , και είπε ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι προσπαθούμε να κατασκευαστεί υπόγειο πάρκινγκ σε χώρο πρασίνου και αυτό δεν είναι νόμιμο

Στη συνέχεια αναφέρθηκε: 1) στο αριθμ. 117840/1514/84/2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΚΑ με το οποίο « το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι, δεν είναι δυνατή η κατασκευή χώρου στάθμευσης κάτω από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, αφού υπάρχει ασυμβατότητα της συγκεκριμένης χρήσης με τον προορισμό του υπερκείμενου χώρου πρασίνου. Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου δε, αποτελούν οιονεί υποκατάστατα του φυσικού περιβάλλοντος εντός της πόλης και δεν επιτρέπεται παράλληλη χρήση που να αναιρεί ή να μειώνει ουσιωδώς τη χρήση αυτή, όπως είναι η χρήση των υπόγειων χώρων στάθμευσης» , 2) στην αριθμ. 428/7/726-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία « ο καθορισμός των υπόγειων χώρων στάθμευσης επιτρέπεται μετά από εκτίμηση των κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Μεταξύ άλλων πρέπει ειδικότερα να εξετασθούν και να εκτιμηθούν : Η σκοπιμότητα δημιουργίας του προτεινόμενου υπόγειου χώρου στάθμευσης ανάλογα με τα προβλήματα που θα επιλύουν τις σχετικές ανάγκες. Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή από τη λειτουργία του σταθμού στην προτεινόμενη θέση. Οι επιπτώσεις από την τοποθέτηση των  προσβάσεων του σταθμού στις υπέργειες λειτουργίες του χώρου , αλλά και στην άμεση περιοχή σε συνδυασμό και με την διασφάλιση της πορείας των πεζών κλπ.» και 3) την έκθεση των Επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης με την οποία « οι επιθεωρητές υιοθετούν αλλεπάλληλες γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για ασυμβατότητα υπόγειου χώρου στάθμευσης με υπερκείμενο χώρο πρασίνου. Υπογραμμίζουν ότι δεν είναι δυνατή η μεταβολή της χρήσης και αλλαγή του προορισμού της έκτασης και επικαλούνται τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών το 2008 είχε εγκριθεί ή ένταξη της επένδυσης σε πρόγραμμα επιδοτήσεων. Οι επιθεωρητές αναφέρουν κατηγορηματικά ότι η ενίσχυση έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3.299/2004 που δεν προβλέπει τη χορήγηση κινήτρων σε γκαράζ που κατασκευάζονται σε δημόσια ακίνητα. Η ενίσχυση δεν είναι σύννομη υπογραμμίζουν και υιοθετούν την πρόσφατη τοποθέτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών ( Δεκέμβριος του 2010) , που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των ενισχύσεων , αν διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει εκταμιεύσεις.          
Άκαιρο είπε να συζητάμε σήμερα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που το φέρνετε για συζήτηση πολύ πρόχειρα,  για την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου , χωρίς να έχετε κάνει την απαιτούμενη διαβούλευση , χωρίς να έχει περάσει το θέμα από συγκεκριμένες διαδικασίες και χωρίς να έχετε λάβει καθόλου υπόψη σας την κυκλοφοριακή μελέτη που υπάρχει στο Δήμο.
Η δική μας πρόταση είναι να τοποθετηθούν πολλά δένδρα , να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις πρασίνου μέσα στην πόλη και να επεκταθεί η ελεγχόμενη στάθμευση και στην περιοχή του πάρκου του Αγίου Γεωργίου.

Ο αντιδήμαρχος της Τ.Υ. κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα το θέμα της στάθμευσης στην πόλη των Γιαννιτσών.
Όλες οι ενέργειες μας θα κριθούν από την Περιφέρεια αν είμαστε νόμιμοι ή όχι , γιατί θα πρέπει να αναλωνόμαστε από τώρα για όλα αυτά που λέτε κ. Αρνάκη.
Η πόλη των Γιαννιτσών πρέπει να γίνει ανταγωνιστική και  αυτό προσπαθούμε να  καταφέρουμε.   

Ο Δ.Σ κ. Παπανικολάου Νικόλαος παίρνοντας πάλι τον λόγο είπε , εδώ μας φεύγουν τόσες και τόσες υπηρεσίες από τα Γιαννιτσά , κλείνουν σχολεία και δεν αντιδρούμε και θα γίνουμε ανταγωνιστικοί αν κατασκευάσουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ;

Ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας πάλι τον λόγο είπε ,στο πλαίσιο να μην θιγεί η υστεροφημία σας θυσιάζετε την κατασκευή ενός μεγάλου έργου για την πόλη των Γιαννιτσών.
Δεν είναι ανάπλαση του πάρκου για πενήντα χρόνια ,όπως λέτε με τόσο πυρότουβλο και τσιμέντο.  Εμείς λέμε και πάρκο και πάρκινγκ. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και με την Τ.Υ του Δήμου και την πολεοδομία και φθάσαμε στο σημείο να κάνουμε αυτή την πρόταση.  

Και το Γ.Π.Σ των Γιαννιτσών ειδικοί  μελετητές δεν το κάνανε , δεν ξέρανε αυτοί και χαρακτήρισαν το πάρκο του Αγίου Γεωργίου ως χώρο στάθμευσης.
Αυτό το ένα στρέμμα από το πάρκο που θα σκαφθεί , θα αποκατασταθεί και θα γίνει όπως είναι και σήμερα.     
Θα είναι τα μηχανικά πάρκινγκ πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Πέλλας.
Θα δούμε στη συνέχεια αν το λειτουργεί ο Δήμος ή θα προχωρήσουμε στην εκμίσθωσή του.      
Εμείς τολμάμε και αναλαμβάνουμε ευθύνες.

Ο Δ.Σ κ. Παπανικολάου Νικόλαος είπε ότι δεν τον απασχολεί η υστεροφημία ούτε έχει τυχόν ανησυχίες.

Αυτό που λέγαμε πριν τέσσερα – πέντε χρόνια το λέμε και τώρα ναι στο πράσινο, όχι στο πάρκινγκ.
Η πρότασή μας είναι όχι στην κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου και ναι στην κατασκευή υπέργειου μηχανικού χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ 43Α περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας στο τέλος το λόγο είπε ότι ο τρόπος διαχείρισης του υπόγειου χώρου στάθμευσης στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου , δεν είναι το πρόβλημα αυτή την στιγμή, η κατασκευή του είναι το πρόβλημα.
Θέλουμε να κατασκευάσουμε υποδομή στο Δήμο. Βλέπουμε το Δήμο Πέλλας με προοπτική 20ετίας και για αυτό επιμένουμε στην πρότασή μας για την κατασκευή ενός μηχανικού υπόγειου χώρου στάθμευσης 125 θέσεων  στο Ο.Τ 85 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου και ενός μηχανικού υπέργειου χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ 43Α , στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Ύστερα από αυτά ο πρόεδρος καλεί το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του, όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, είδε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 καθώς και τις προτάσεις που ακούστηκαν

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με ψήφους δεκαεννέα (19) υπέρ των Δ.Σ κ.κ. 1)Ανδρεάδη Γεώργιου 2)Ασλανίδη Απόστολου 3)  Βασιλειάδη Βασίλειου  4)  Δεληγιαννίδη Κων/νου 5) Καζαντζίδη Σωκράτη 6) Κωβαίου Κων/νος 7) Λαγομάτη Ηλιάνας  8) Λούσπα Ερασμίας 9) Μαντζούκη Μαρίας 10) Παντελίδη Κυριάκου 12) Παπαδόπουλου Κων/νου του Γεωργίου 13) Πασσαλή Χρήστου  14)Σικοβάρη Βασίλειου  15) Σκαπέρδα Γεώργιου 16) Στεργιούλα Δημήτριου  17) Τοπάλογλου Στέφανου  18) Τόσιου Γεώργιου  και 19) Φάκκα Απόστολου
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα "Υποδομές " της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της πράξης : Κατασκευή δύο (2) μηχανικών χώρων στάθμευσης στα Ο.Τ. 85 και 43Α  πρ/σμού: 4.000.000,00 €  συγκεκριμένα ενός υπόγειου μηχανικού χώρου στάθμευσης 125 θέσεων στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου  Ο.Τ 85 και ενός μηχανικού υπέργειου χώρου στάθμευσης 100 θέσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ο.Τ 43Α .
Μειοψηφούντων των Δ.Σ κ.κ. 1) Αμπεριάδη Νικόλαου, 2) Αρνάκη Τιμόθεου, 3) Ελευθερίου Γεώργιου, 4) Καραμπατζάκη Αντώνιου, 5) Ξανθόπουλου Γεώργιου, 6) Ουραηλίδη Χαράλαμπου, 7) Παπανικολάου Νικόλαου , 8) Παπαδημητρίου Δημήτριου και 9) Τσίτσου Νικόλαου, οι οποίοι ψηφίζουν την κατασκευή  του υπέργειου χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και καταψηφίζουν την κατασκευή υπόγειου μηχανικού χώρου στάθμευσης στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.  

Η απόφαση αυτή πήρε α.α 167/2013
             
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά :
  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                               


Ξηρός Βασίλειος    
                                                                                                                        
Τα Μέλη
1)Αμπεριάδης Νικόλαος 2) Ανδρεάδης Γεώργιος 3)Ασλανίδης Απόστολος 4) Αρνάκης Τιμόθεος  5) Βασιλειάδης Βασίλειος  6)  Δεληγιαννίδης Κων/νος   7) Ελευθερίου Γεώργιος 8) Καζαντζίδης Σωκράτης  9) Καραμπατζάκης Αντώνιος 10) Κωβαίος Κων/νος 11) Λαγομάτη Ηλιάνα  12) Λούσπα Ερασμία 13) Μαντζούκη Μαρία 14) Ξανθόπουλος Γεώργιος  15) Ουραηλίδης Χαράλαμπος 16) Παντελίδης Κυριάκος 17) Παπαδημητρίου Δημήτριος 18) Παπαδόπουλος Κων/νος του Γεωργίου 19)Παπανικολάου Νικόλαος , 20) Πασσαλής Χρήστος  21)Σικοβάρης Βασίλειος 22) Σκαπέρδας Γεώργιος 23) Στεργιούλας Δημήτριος  24) Τοπάλογλου Στέφανος  25) Τόσιος Γεώργιος 26) Τσίτσος Νικόλαος και 27) Φάκκας Απόστολος
                                                   
 Πιστό Απόσπασμα                                           
                             
Γιαννιτσά  20 / 6 / 2013
  Ο πρόεδρος                                                                                                             Ο Γραμματέας
                                                                  Πιστό Αντίγραφο
                                                               Γιαννιτσά  20 / 6 /2013
                                                                   Ο Δήμαρχος

Διαβάστηκε 4874 φορές