Ανακοίνωση - Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων για Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
ανακοινώνει ότι:

υποβλήθηκε με το υπ' αριθ. 169889/31.7.13 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ / ΓΔ Περιβάλλοντος / ΕΥΠΕ / Τμήμα Α' η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "Διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (ΑΦΑ) & συνοδευτικές εγκαταστάσεις" και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 12/8/2013 μέχρι και 20/9/2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

Φορέας υλοποίησης: "Trans Adriatic Pipeline AG-Ελληνική τμήμα"

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.-Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198, τηλ 2313319787-2313319611.

Ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου

Αντώνιος Μπάμιατζης

Διαβάστηκε 3302 φορές