Κατάσταση Υλοποίησης Προϋπολογισμού Β' Τριμήνου 2013

Κατάσταση Υλοποίησης Προϋπολογισμού Β' Τριμήνου 2013

Υποβλήθηκε για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθ. 186/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η κατάσταση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2013.

Διαβάστηκε 3494 φορές