Ενημέρωση μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων για πρόταση στο Μέτρο 216, Δράση 1.1

Δημοσιεύθηκε από το ΥΠΑΑΤ η πρόσκληση του Μέτρου 216, Δράση 1.1 ¨Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης¨. Η δράση μπορεί να εφαρμοσθεί στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας με σκοπό την άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης των άγριων ζώων με τη μελισσοκομική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Αποδέκτες της πρόσκλησης είναι μελισσοκόμοι κάτοχοι 100 μελισσοσμηνών και άνω και κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές  αιγοπροβάτων τουλάχιστον 50 που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές που αποτελούν οικοτόπους της αρκούδας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Για τον Δήμο Πέλλας επιλέξιμες περιοχές είναι: Δ.Κ. Γιαννιτσών, Τ.Κ. Αμπελιών, Τ.Κ. Αραβησσού, Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, Τ.Κ. Δροσερού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθείνεστε στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης τηλ. 2382352226 (κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος).

Διαβάστηκε 3214 φορές