Βεβαιώσεις για απόσταξη στεμφύλων

Απόσταξη στεμφύλων έτους 2013 στο Δήμο Πέλλας

Ενημερώνουμε  ότι με την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου από 30-9-2013 έως και 29-11-2013 για το τρέχον έτος, οι αμπελοκαλλιεργητές  του Δήμου Πέλλας, οι οποίοι έχουν κάτω από 1 στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάση του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001), ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα:

1)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ , όπως:
α) Άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή
β) Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι
γ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την κατοχή του αμπελιού.
2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3) ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου  ή εξουσιοδότηση  υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
υπεύθυνος γεωπόνος Μαυρομάτης Αθανάσιος
καθημερινά ώρες 7.30- 11.00, τηλ. 23823 50821
Δημαρχείο στα Γιαννιτσά (ισόγειο)

Διαβάστηκε 3741 φορές