Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 23-7-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 23-7-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Εφαρμογή ποσοστώσεων αξιολόγησης του Ν.4250/2014.
2)  Τροποποίηση ρυμοτομίας στην Δ.Κ. Γιαννιτσών.
3)  Έγκριση της αριθμ. 85/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά που αφορά στην ψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού της για το 2013.
4)  Καθορισμός πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικών διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή των διαφημίσεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2946/2001.
5)  Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009
6)  Καθορισμός και παραχώρηση χώρων στους εκθέτες της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3769/2009
7)  Διοργάνωση της 27ης Γεωργικής Έκθεσης στην Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
8)  Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: Ανάπλαση οδού Λεφάκη εισόδου προς αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας στην Δ.Κ. Πέλλας και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.
9)  Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Οριστική μελέτη φωτισμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της  Δ.Κ. Πέλλας.
10)  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών, πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου περιοχής παλιών σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών, Α.Μ. 12/2010.
11)  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή των οδών Ειρήνης, Γρ. Ξενοπούλου, Καρυωτάκη, Φλέμινγκ , Α.Μ. 38/2008.
12)  Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην γέφυρα της Τ.Κ. Δυτικού , Α.Μ. 73/2011.
13)  Τροποποίηση της αριθμ. 175/2014 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας και συγκρότηση της επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης, Α.Μ. 61/2011.
14)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή πάρκου Αγίου Γεωργίου, Α.Μ. 85/2009.
15)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Γιαννιτσών, Α.Μ.     7/2011.
16)  Έγκριση ή μ η του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιϊας στον οικισμό Λεπτοκαρυάς Δ.Κ. Γιαννιτσών.
17)  Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης με τίτλο: Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Οικισμού Αμπελιές Γιαννιτσών.
18)  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
19)  Παραλαβή και έγκριση των εργασιών του ερευνητικού προγράμματος: Διεύρυνση σκοπιμότητας αναμόρφωσης της λειτουργικότητας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας ισόπεδων κόμβων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας.
20)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τμήματα των 66 και 67 οικοπέδων του ΟΤ11 της Τ.Κ. Αγίου Λουκά του Δήμου Πέλλας.
21)  Παραχώρηση παροχών για άρδευση από το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Μπαϊρια της Τ.Κ. Αραβησσού.
22)  Έγκριση δαπανών για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
23)  Διαγραφή οφειλών.
24)  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
25)  Παράταση συμβάσεων προμήθειας ειδών παντοπωλείου και ειδών αρτοποιείου.
26)  Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
27)  Έγκριση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
28)  Έγκριση προμήθειας τροφίμων, γάλακτος υπαλλήλων, ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας για το β΄ εξάμηνο του 2014 και α΄ εξάμηνο του 2015.
29)  Υποβολή κατάστασης – έκθεσης του πρ/σμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 του Δήμου Πέλλας.  
30)  Έγκριση δαπάνης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα
31)  Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014.
32)  Λύση συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Καρυώτισσας.
33)  Αποζημίωση οικοπέδου από την πράξη εφαρμογής επέκτασης Γιαννιτσών στο Ο.Τ. 502α.
34)  Κοπή δένδρων
35)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 4ου,5ου,6ου,7ου,και 35ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος.  
Εισηγητής του 2ου θέματος η Διεύθυνση Πολεοδομίας.
Εισηγητής του 3ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κα Λαγομάτη Ηλιάνα.
Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 21ο θέμα  η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 22ου θέματος ο Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής από το 23ο  μέχρι και το 33ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
Εισηγητής του 34ο θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3546 φορές