Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-08-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 15-08-2014
Αριθμ. Πρωτ: 46233
Τηλ. 2382350892

 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
9) Πασσαλής Χρήστος,  μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  29-08-2014 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Διάθεση πίστωσης 553,50€ για προμήθεια μαρμάρων Καβάλας για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων του Δ.Πέλλας
2.  Διάθεση πίστωσης 1.775,20€ για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
3.  Διάθεση πίστωσης 2.473,29€ για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες παιδικών χαρών, κοινόχρηστων χώρων και για τη συντήρηση κι επισκευή αντλιοστασίου Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
4.  Καθορισμός των όρων ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Κρύας Βρύσης και Πέλλας
5.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 14.994,40€ για τη χορήγηση έξι νέων παροχών για την ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών
6.  Αποδοχή δωρεάς 5.000€ από την Τράπεζα Πειραιώς για την γεωργική έκθεση Κρύας Βρύσης
7.  Διάφορα έγγραφα

 


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
 ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3910 φορές