Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-11-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά   3-11-2014
Αριθμ. Πρωτ:59626
ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ταχ. Δ/νση  :Χατζηδημητρίου- Εθν. Αντίστασης, γωνία
Ταχ. Κώδικας : 581 00
Πληροφορίες : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο   :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  7-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.,  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Διάθεση πίστωσης 10.000,00€ για προμήθεια αρδευτικού υλικού (σωλήνες PVC Φ110/10ΑΤΜ, σωλήνες PVC Φ140/10ΑΤΜ, ελαστικοί δακτύλιοι Φ110, ελαστικοί δακτύλιοι Φ140) για τις ανάγκες επέκτασης αρδευτικού  δικτύου Πλαγιαρίου Δ.Πέλλας
2.  Διάθεση πίστωσης 1.220,16€ για προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
3.  Διάθεση πίστωσης 4.185,08€ για προμήθεια καταστροφέα βαρ. συλλέκτη με σφυριά 160, φυσιτήρα, ψεκαστήρα πλάτης, ντίζας, συμπλέκτη, κυλίνδρου, μαχαιριού, σφυριών, κεφαλής ημιαυτόματης, συστήματος κεφαλής κομπλέ, φίλτρων βενζίνης κτλ. για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
4.  Διάθεση πίστωσης 2.043,31€ για προμήθεια λιπάσματος 46-0-0, λιπάσματος Nitrophoska, φυτοφαρμάκων και τύρφης για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
5.  Διάθεση πίστωσης 922,50€ για προμήθεια ειδικού πάνελ αλουμινίου λευκού διαστάσεων 20εκ.Χ12εκ. για τις ανάγκες προστασίας των παραθύρων από τα υδάτινα νερά στο 2ο Λύκειο Γιαννιτσών (ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος) Δ.Πέλλας
6.  Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2014-2015», Προϋπολογισμός: 49.422,57 €, Αριθ. Μελέτης: 23/2014
7.  Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών  και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2014 (συμπληρωματική)» Α.Μ.25/214, Προϋπολογισμός: 10.775,42 € με Φ.Π.Α.
8.  Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.26  αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Δροσερού
9.  Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων 1.240,57 και 3.000,00 τ.μ. από το αρ.1320  αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου
10.  Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων  (όπως καταγράφονται στις συνημμένες απόφ. της Τ.Κ.Εσωβάλτων)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3931 φορές