Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 9-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 και 20:30

Σας καλούμε στις συνεδριάσεις που θα γίνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 9-12-2014 ημέρα Τρίτη στις 19:00 και στις 20:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ 16ου Δ.Σ.

Έγκριση  απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2013.
 
Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ 17ου Δ.Σ.

1)  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Δ/κού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κάμπου Πέλλας για την λύση – εκκαθάριση της εταιρείας
2)  Παραχώρηση χώρου στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στα Γιαννιτσά για τις εκδηλώσεις της 4ης Παραμυθούπολης του Δήμου Πέλλας.
3)  Απομάκρυνση – κατάργηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων
4)  Έγκριση της αριθμ. 144/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την 2η αναμόρφωση πρ/σμού της για το 2014.
5)  Γνωμοδότηση για την εξαγορά του υπ’ αριθμ. 269 οικοπέδου της Τ.Κ. Αγροσυκιάς , ιδιοκτησία δημοσίου, από ιδιώτη.
6)  Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα  < Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013> Αλέξανδρος Μπαλτατζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: < Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού>, επικαιροποίηση της μελέτης < Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης> και έγκριση μελετών.
7)  Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα < Αγροτική Ανάπτυξη  Ελλάδας 2007-2013> Αλέξανδρος Μπαλτατζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: Βελτίωση αγροτικής οδοποϊίας στη Δ.Ε Κύρρου και έγκριση μελετών.
8)  Παράταση η μη περαίωσης εργασιών του έργου: Αγροτική οδοποϊια Τ.Κ. Παλαιού Μυλοτόπου, Α.Μ. 9/2014.
9)  Παράταση ή μη περαίωσης εργασιών του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δ.Κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας.
10)  Παράταση ή μη περαίωσης εργασιών του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Γιαννιτσών Νομού Πέλλας , Α.Μ. 83/2011.
11)  Παράταση ή μη περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα, Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου, Ολυμπιονικών, Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών.
12)  Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας.
13)  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου- προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση του Μαυσωλείου του Εβρενόσογλου  στα Γιαννιτσά και επανάχρησή του , ως εκθεσιακού χώρου.
14)  Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή δεξαμενής  αντλιοστασίου και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαϊρια Σταυροδρομίου.
15)  Αίτηση των κληρονόμων της Γκαβανούδη Ανθούλας συζ. Γεωργίου , γ. Παρασκευόπουλου Χρήστου, για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος  με εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της πράξης εφαρμογής επέκτασης Γιαννιτσών.     
16)  Διαγραφή οφειλών.
17)  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
18)  Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014.
19)  Βράβευση των πρώτων αριστούχων μαθητών των τριών τάξεων του Γυμνασίου Πέλλας για το σχολικό έτος 2013-2014 στη μνήμη του Χαράλαμπου και Έλλης Μακαρόνα.
20)  Πολυετής εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αξού για  την δημιουργία γηπέδων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων.
21)  Εκμίσθωση αγροτεμαχίων : α) Τ.Κ. Λιπαρού  
22)  Εκμίσθωση ακινήτου για την δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας στο Δήμο Πέλλας.
23)  Αποκατάσταση δημότη με παραχώρηση δημοτικής έκτασης , λόγω αναγκαστικής διάνοιξης αγροτικής οδού.
24)  Χορήγηση νέων παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
25)  Κατάργηση – διαγραφή επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
26)  Κοπή δένδρων.
27)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 20,21ου,22ου,23ου και 27ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος ο πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
Εισηγητής του 4ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Μπαλτζίδης Κων/νος.
Εισηγητής από το 5ο θέμα μέχρι και το 15ου θέμα η Τ.Υ του Δήμου.  
Εισηγητής του 16ου,17ου,18ου και 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 24ου και 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.
Εισηγητής του 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδης Παντελής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3873 φορές