Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2014

Πληροφορίες : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο    :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  29-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.,  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 5.832,12€
3. Διάθεση πίστωσης 486,61€ για προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 14.646,92€ για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων της Δ.Ε. Κύρρου Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 1.950,00€ για τον καθαρισμό, συντήρηση και επισκευή υδρορροών και κεραμιδιών Δημοτικού Σχολείου Ακρολίμνης, Γυμνασίου Λυκείου και ΕΠΑΛ Κρ. Βρύσης Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης για τη δημοπράτηση του υποέργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δ. Πέλλας» της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»,  Πρ/μος:400.726,36€
7. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το υποέργο: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δ. Πέλλας» της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»,  Πρ/μος:400.726,36€
8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το υποέργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δ. Πέλλας» της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»,  Πρ/μος:400.726,36€

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4002 φορές