Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-2-2015

Πληροφορίες : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο    :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  4-2-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής
2. Διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικ. έτους 2015
3. Διάθεση πίστωσης 348.989,13€ για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 34.993,84€ για προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών
5. Διάθεση πίστωσης 29.391,16€ για προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών  γραφείου έτους 2014-2015 (Α.Μ.23/2014)
6. Διάθεση πίστωσης 20.009,76€ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 8.784,66€ για προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 56.354,22€ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
9. Διάθεση πίστωσης 2.841,05€ για προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
10. Διάθεση πίστωσης 6.875,59€ για προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
11. Διάθεση πίστωσης 2.500,00€ για προμήθεια αλατιού εκχιονισμού για τις ανάγκες της Υπ. Τεχνικών Έργων του Δ.Πέλλας
12. Διάθεση πίστωσης 688,80€ για προμήθεια αντιπαγωτικών πετρελαίου και υγρών μπαταρία για τις ανάγκες των οχημάτων του Δ.Πέλλας
13. Διάθεση πίστωσης 719,18€ για προμήθεια καλοριφέρ και θερμοϋδραυλικού υλικού (ρακόρ, τουμπόραμα, μούφες, προεκτάσεις, νίπελ, γωνίες, στριφώνια, κυκλοφορητής, βάνες κτλ.) για τις ανάγκες του Δημ. Σχολείου Ακρολίμνης Δ.Πέλλας
14. Διάθεση πίστωσης 2.900,00€ για καθαρισμό, συντήρηση κι επισκευή υδρορροών, κεραμιδιών και φθαρμένου μπετόν Δημ. Σχολ. Ακρολίμνης, Κοιν. Κατ/τος Αγ. Λουκά και Δημ. Σχολ. Κρύας Βρύσης Δ.Πέλλας
15. Διάθεση πίστωσης 718,98€ για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου Δ.Πέλλας
16. Διάθεση πίστωσης 2.888,77€ για προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρ. Πρασίνου Δ.Πέλλας
17. Διάθεση πίστωσης 1.063,95€ για προμήθεια μεταλλικών πορτών βαμμένων με κάσωμα για τις ανάγκες στις τουαλέτες του ανοιχτού θεάτρου Γιαννιτσών, μεταλλικών πορτών βαμμένων με κάσωμα και μεταλλικού παραθύρου βαμμένου με κάσωμα για τις ανάγκες των κοιμητηρίων Αμπελιών του Δ.Πέλλας
18. Διάθεση πίστωσης 1.611,30€ για προμήθεια βιβλιαρίων χορήγησης φαρμάκων των ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών Δ.Πέλλας και σχεδιασμού ηλεκτρονικού βιβλίου e-book με τίτλο: «Γιαννιτσά 1912-2012 Εκατό Χρόνια Ιστορίας και Ανάπτυξης» για προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα
19. Διάθεση πίστωσης 1.499,59€ για προμήθεια ειδών (σφυριά καταστροφέα Rm, παξ. Ασφαλείας, εξαρτήσεις, γυαλιά Guide, χειριστήριο 3 εξόδων, αλυσίδες, γρασσαδόροι, χωνιά, σφυριά κτλ.) για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
20. Διάθεση πίστωσης 1.230,00€ για προμήθεια λέβητα χαλύβδινου plus ΕΝΡ 230 (200.000kcal/h) για τις ανάγκες του Δημ. Σχολ. Γαλατάδων Δ.Πέλλας
21. Διάθεση πίστωσης 350,55€ Χ 2 για προμήθεια μάρμαρου Καβάλας 0.02 για τις ανάγκες επισκευής εγκαταστάσεων στα Κοιμητήρια Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
22. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας, έτους 2015» Α.Μ.4/2015, Πρ/μού:70.798,80€
23. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια αδρανών υλικών (3Α, Σκύρα, μπαζοχάλικο) για τη συντήρηση των έργων οδοποιίας του Δήμου», Α.Μ.3/2015, Πρ/μού:33.124,41€
24. Έγκριση ή μη πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια τροφίμων, γάλακτος υπαλλήλων και ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από 1-9-2014 έως 30-6-2015», Α.Μ.13/2014, Πρ/μου:274.115,98€ με ΦΠΑ
25. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής στο 4ο Δημ. Σχολ.Γιαννιτσών» Α.Μ.:16/2014, Πρ/μος:362.000,00€
26. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», Α.Μ.23/2014, Πρ/μού:400.726,36€
27. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αρ.653, 654 αγροτ. Τ.Κ. Νέας Πέλλας
28. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αξού για τη δημιουργία γηπέδων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων
29. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4120 φορές