Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-4-2015

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις  27-4-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τροποποίηση της αριθμ. 409/2014 απόφασης του Δ.Σ που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Πέλλας.
2) Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Πέλλας από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014.
3) Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Πέλλας από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014.
4) Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων :α) Δ.Κ. Γιαννιτσών β)  Τ. Κ. Καρυώτισσας και  γ) Τ.Κ. Παλαιφύτου
5) Εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου στην α) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου  και β) Τ.Κ. Νέου Μυλοτόπου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
6) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πέλλας.
7) Διαγραφές οφειλών
8) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
9) Υποβολή αιτήματος στο δασαρχείο Έδεσσας για την χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
10) Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.  
11) Χορήγηση νέων παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
12) Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές – θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας Μαϊου 2015.
13) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
14) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 4ου ,5ου ,9ου ,13ου και 14ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 6ου,7ου,8ου ,10ου ,και και 12ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος
Εισηγητής του  2ου θέματος ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπή Πρωτοβάθμιας κ. Σεραϊδης Πέτρος
Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 11ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3107 φορές