Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-5-2015

Πληροφορίες   : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο        :2382350892                             

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  12-5-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.,  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση ανακοπής και κατάθεση Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης κατά των από 29/4/2015 δηλώσεων κατάσχεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θες/νίκης εις χείρας της Τράπεζας Αττικής
2. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2015, Α.Μ.:2/2015, Πρ/μος:119.206,68 με το ΦΠΑ
3. Παράταση της ισχύος των προσφορών και ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του υποέργου:΄΄Κατασκευή ΕΕΛ Δημ. Εν. Κύρρου΄΄ (Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€)
4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ταφών στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής Τμήμα (4)» Α.Μ.13/2015, Πρ/μού:50.000,00€
5. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων  (όπως καταγράφονται στις συνημμένες απόφ. της Τ.Κ.Εσωβάλτων)
6. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 427-1 αγροτ. Τ.Κ. Εσωβάλτων
7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.94 αγροτ. Τ.Κ. Αγ. Λουκά του Δ.Πέλλας
8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.189 αγροτ. εμβαδού 4.280τ.μ. της Τ.Κ. Αμπελειών του Δ.Πέλλας
9. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 324 αγροτ. αγροκτήματος Δαμιανού και αρ.1202 αγροτ. αγροκτήματος Πενταπλατάνου της Δ.Κ.Γιαννιτσών
10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 1233, 1214, 911, 102 αγροτ. Δ.Κ.Πέλλας
11. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.759 αγροτ. Τ.Κ. Ραχώνας

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3694 φορές