Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-5-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  29-5-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2.  Διάθεση πίστωσης 841,95€ για προμήθεια βιβλίων ληξιαρχικών πράξεων και δελτίων δανεισμού βιβλίων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας
3.  Διάθεση πίστωσης 615,00€ για συντήρηση-καθαρισμό του ανδριάντα του Μ.Αλεξάνδρου της Δ.Κ. Πέλλας Δήμου Πέλλας
4.  Διάθεση πίστωσης 829,02€ για προμήθεια υλικών (καζανάκι πλαστικό WC, μηχανισμός αέρος, κάνουλα ½΄΄, σιφών νιπτήρος) για την επισκευή των τουαλετών του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
5.  Διάθεση πίστωσης 884,00€ για επισκευή κάδων απορριμμάτων της Υπηρ. Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας
6.  Διάθεση πίστωσης 13.409,21€ για συντήρηση κι επισκευή στέγης Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας
7.  Διάθεση πίστωσης 1.350,69€ για προμήθεια σπόρου αγριάδας , γκαζόν Festuca, γκαζόν Lolium, γκαζόν Wembley για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Πέλλας
8.  Διάθεση πίστωσης 2.219,86€ για προμήθεια αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Πέλλας
9.  Διάθεση πίστωσης 922,50€ για προμήθεια υλικών για την κατασκευή κάγκελου με μορφοσωλήνα για τις ανάγκες της πλατείας Αμπελειών Δ. Πέλλας
10.  Διάθεση πίστωσης 3.134,81€ για προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Πέλλας
11.  Διάθεση πίστωσης 2.466,19€ για προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Πέλλας
12.  Διάθεση πίστωσης 2.007,50€ για εκδήλωση κλεισίματος στο Δ.Πέλλας της Δράσης «ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» χρηματοδ. ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ
13.  Διάθεση πίστωσης 60.000,00€ για το έργο: «Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιίας στην Τ.Κ. Λεπτοκαρυάς Α.Μ.2/2015, Πρ/μος:60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)
14.  Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιίας στην Τ.Κ. Λεπτοκαρυάς Α.Μ.2/2015, Πρ/μος:60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)
15.  Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικών κι εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημ. Εν. Κύρρου» Α.Μ.:14/15( με την οποία επικαιροποιήθηκε η Α.Μ.7/2013), Πρ/μός:2.823.722,83€
16.  Έγκριση ή μη πρακτικού (2ου σταδίου) του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2015, Α.Μ.:2/2015, Πρ/μος:119.206,68 με το ΦΠΑ
17.  Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού» Α.Μ.9/2015, Πρ/μού:60.000,00€
18.  Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών» Α.Μ.12/2014, Πρ/μού:180.000,00€ (με ΦΠΑ)
19.  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στο οικολογικό πάρκο της Δημ. Εν. Κρ. Βρύσης
20.  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Κατ/τος Πέλλας
21.  Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για επιβολή τέλους χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Δ.Κ. Πέλλας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3689 φορές