Ανακοίνωση για τους παραγωγούς που θα αρδεύσουν από δημοτική γεώτρηση

Καλούνται οι παραγωγοί του Δήμου Πέλλας που χρησιμοποιούν δημοτικό αρδευτικό δίκτυο την αρδευτική περίοδο 2015 να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των αγροτεμαχίων που αρδεύουν.

ΜΕΧΡΙ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Να προσκομίσουν αντίγραφο του ΟΣΔΕ 2015 (και μόνο αν δεν αλλάζει η καλλιέργεια γίνεται δεκτό και το ΟΣΔΕ 2014)

Τo έντυπο της αίτησης παραλαμβάνεται και παραδίδεται στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ή στα κατά τόπους κοινοτικά καταστήματα.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 2634 φορές