Ανακοίνωση για τους αμπελοκαλλιεργητές που θα ζητήσουν βεβαίωση την περίοδο της απόσταξης

Καλούνται οι παραγωγοί του Δήμου Πέλλας που καλλιεργούν αμπέλι οινοποιήσιμο και θα χρειαστούν ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή, για να τη χρησιμοποιήσουν έπειτα στο τελωνείο για έκδοση άδειας απόσταξης, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση –υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του αμπελιού τους, ΜΕΧΡΙ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. (Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα διενεργηθούν επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι).

-Να προσκομίσουν ΟΣΔΕ ή Ε9 ή τίτλο κατοχής ή οποιοδήποτε στοιχείο που να πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού
-Μητρώο αμπελοκαλλιεργητή όπου υπάρχει

Τo έντυπο της αίτησης παραλαμβάνεται και παραδίδεται στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ή στα κατά τόπους κοινοτικά καταστήματα.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 2313 φορές