Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-10-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 16-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 492,00€ για προμήθεια ειδικού πανιού για την επιδιόρθωση σκίαστρου Τ.Κ. Τριφυλλίου Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 1.678,95€ για προμήθεια μουσαμά διπλής επίστρωσης με αντοχής στο χρόνο, ήλιο και βροχή για τις ανάγκες επιδιόρθωσης και συντήρησης των αθλητικών στρωμάτων του Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 525,50€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων του γηπέδου Μελισσίου Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 1.623,60€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για να κατασκευαστούν μεταλλικά κάγκελα και παγκάκια στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελειών Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 3.075,00€ για προμήθεια σιδηρού υλικού για την κατασκευή κάγκελου πεζοδρομίου στην περιοχή της αρχαίας κρήνης Δ.Κ. Πέλλας Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 231,24€ για αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων δημοτικών κτριρίων Δ.Ε. Κρύας Βρύσης και Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 2.023,35€ για προμήθεια ειδών (σημαία ελληνική 1,00Χ0,70, 1,00Χ1,50, 1,20Χ2,00, 1,00Χ1,50, σημαία ευρωπαϊκή 1,20Χ2,00, 1,00Χ1,50, σημαία βυζαντινή 1,00Χ1,50) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης-Ακρολίμνης», Α.Μ.18/2014, Πρ/μού: 499.999,99€
9. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.1/2015, Πρ/μού:400.000,00€
10. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας:«Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2015-2016» Α.Μ.14/2015, Πρ/μού:71.570,63€ με Φ.Π.Α.
11. Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για επιβολή τέλους χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Δ.Κ. Πέλλας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
12. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πέλλας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
13. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.837 τ.μ. από το αριθ.2622 χέρσο κοινόχρηστο αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αραβησσού Δ.Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2941 φορές